نیازمندی های اول نیاز نائل به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت شد